Jacek Wolny

Drużyna Michała Szpaka

Lat 26, student inżynierii akustycznej na AGH w Krakowie. Pomimo ścisłego kierunku, ma duszę artysty. Posiada wiele pasji, ale do najważniejszych należy muzyka, fotografia i podróże. Na co dzień można go posłuchać na krakowskim Rynku.

Wideo uczestnika

Snapchat