Asia „Azzja” Mądry

Drużyna Marii Sadowskiej

Ma 28 lat pochodzi z małej miejscowości pod Krakowem - Kaszów ale od 3 lat mieszka w centrum Krakowa. Za dania jest recepcjonistką na Uniwersytecie Jagiellońskim a w nocy zaś gwiazdą estrady. Oprócz tego w wolnej chwili zajmuje się pisaniem piosenek dla siebie i innych wokalistów.

Wideo uczestnika

Snapchat